Vannledning Fuggelåsen - Ulvvær - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Vannledning Fuggelåsen - Ulvvær

Oppdragsgiver: Hitra Kommune Org.nr: 938772924
Telefon: 72441700
Web: www.hitra.kommune.no E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99294421
Primær kontakt: Prosjektutvikling Midt Norge AS v/ Jørgen Olsen
Primær kontakt e-post: jorgen@pumn.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Hitra
Sammendrag: Hitra kommune ønsker å innhente tilbud på etablering av ny overføringsledning fra eks. ventilkammer på Fuggelåsen frem til tilkoblingspunkt til eks. vannledning på Ulvvær.Ledningstraseen skal i etableres som land- og sjøledning. Sjøledning skal etableres med to kryssinger i sjø, samt kryssing av Drågavatnet.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no