4604 - Avløpssanering Byrknes sone 3 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

4604 - Avløpssanering Byrknes sone 3

Oppdragsgiver: Gulen kommune Org.nr: 938497524
Telefon: 57782000
Web: www.gulen.kommune.no E-post: postmottak@gulen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 57782043
Primær kontakt: Torleif Sundbotten
Primær kontakt e-post: torleif.sundbotten@gulen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Gulen
Sammendrag: Tilbodsinnbyding for sanering private avløp, ny overvassleidning og vassleidning frå Sjurshaugen til Lunddalsvik, Søre Byrknes.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no