Generalentreprise VA Tua 2 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Generalentreprise VA Tua 2

Oppdragsgiver: Kinn kommune Org.nr: 820956532
Telefon: 57756000
Web: kinn.kommune.no E-post: post@kinn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41534935
Primær kontakt: Arve Klokk
Primær kontakt e-post: arve.klokk@kinn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Kinn
Sammendrag: I hovudsak gjeld arbeidet separering av dagens fellessystem og utskifting av vassforsyningsanlegget, men og opprusting av dagens høgspent og lågspentanlegg i området.Utstrekninga av området går fram av situasjonsplan og vil være innom følgjande veger/gater:- Gaddevåggata- Gaddevegen- Tuegata- Tilknytingar i Atle Jarls Gate- I fortau Skudalsvegen- Boring under Firdavegen- Kleiva- Tilknyttingsgrøft til pumpestasjon v/uteseksjon (Skudalsvegen)Omfang:VA grøft 1160 m (inkl stikk til tomter)Kabelgrøft 1200 m (inkl stikk til tomter)Masseutskifting 10200 m3Asfalt 5100 m2Boring under Firdavegen, samt under garasje Gaddevåggata 81 stk pumpestasjon med overbyggOpsjon:Det er tatt med opsjon for grøfter til tomter som i dag har avløp til kommunalt anlegg, men som må snu fallet til anna side av huset.6 stk nedgravde minipumpestasjoner til bolighus.I opsjon er det og med poster for arbeid med svartelista planter
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no