Hovedentreprise - Tilbygg Hareid Kyrkjelydshus - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Hovedentreprise - Tilbygg Hareid Kyrkjelydshus

Oppdragsgiver: Hareid Kommune Org.nr: 964979278
Telefon: 70095000
Web: www.hareid.kommune.no/ E-post: postmottak@hareid.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98883170
Primær kontakt: Stian Kinnunen
Primær kontakt e-post: stian.kinnunen@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Hareid
Sammendrag: Hareid Kommune (heretter evt. HK) har et byggeprogram i ulike trinn/faser under planlegging. Byggefase 1 består i å bygge et 1-etasjes tilbygg til Hareid Bedehus (Hareid Kyrkjelydshus), med noe ombygging av eksisterende areal. Eksisterende bedehus er brannprosjektert og skal ha utført noen endringer, nærmere beskrevet i vedlagte konkurransegrunnlag. Anskaffelsens estimerte omfang er 4,0 MNOK ekskl. mva. Kontraktsstandard er NS 8406.Ferdigstillelse skal senest være 30. oktober 2022.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris (70 %) Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet - gjennomføring (20 %) Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Kvalitet - kompetanse og erfaring til nøkkelpersonell (10 %)
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 01.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no