Anskaffelse av mekanisk, slepende feiemaskin til traktor - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Anskaffelse av mekanisk, slepende feiemaskin til traktor

Oppdragsgiver: Lillestrøm Kommune Org.nr: 820710592
Telefon: 66938000
Web: www.lillestrom.kommune.no E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no
Primær kontakt: Innkjøp - Birgit Aga
Primær kontakt e-post: birgitmortensen.aga@lillestrom.kommune.no
Sammendrag: Anskaffelsen skal dekke Lillestrøm kommunes behov for feie på en hensiktsmessig og effektiv måte ved hjelp av en mekanisk, slepende feiemaskin, festet på traktor.OppdragsgiverLillestrøm kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen tilbudskonkurranse på Anskaffelse av mekanisk, slepende feiemaskin til traktor For ytterligere informasjon om Lillestrøm kommune: http://www.lillestrom.kommune.no/Administrativ kontaktperson for anskaffelsen er Innkjøp - Birgit Aga og det skal ikke være kontakt med andre ansatte hos oppdragsgiver om denne anskaffelsen.
Bransje(r): 4187600 - Feiemaskiner
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no