Asfaltering Moholt kirkegår - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Asfaltering Moholt kirkegår

Oppdragsgiver: Kirkelig Fellesråd i Trondheim Org.nr: 976998294
Telefon: 72547304
Web: kirken.no/trondheim E-post:
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Svein Sæterbø
Primær kontakt e-post: Svein.saterbo@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag
Sammendrag: Reasfaltering av veger inne på Moholt kirkegård i Trondheim. Eksisterende dekke er dels preget av aldring, krakelering, lokale setninger og hull. Arbeidende vil bestå av en forberedende del med saging, delvis riving og forberedelse til asfaltering. Eksisterende dekke søkes bevart i størst mulig grad for å beholde eller bedre bæreevne. Vegene asfalteres og nytt asfaltdekke tilpasses eksisterende nivå på rennestein og storgatestein.
Bransje(r): 12034700 - Asfalteringsarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no