Forsterkning overbygning - Gamle Kongeveg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Forsterkning overbygning - Gamle Kongeveg

Oppdragsgiver: Oppdal Kommune Org.nr: 964983003
Telefon: 72401000
Web: www.oppdal.kommune.no/ E-post: post@oppdal.kommune.no
Primær kontakt: Eirik Kvål
Primær kontakt e-post: Eirik.kval@oppdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Oppdal
Sammendrag: Gamle Kongeveg har i dag bruksklasse BkT8 sommerstid og Bk10 vinterstid, med nødvendig nedsatt aksellastrestriksjoner på vårparten til 6 tonn pga. av teleløsning. Den er til tider høyt trafikkert etter utbygging av flere hyttefelt i området. Det er ønskelig å forsterke Gamle Kongeveg fra dagens aksellast til en helårlig bæreevne på 10 tonn aksellast.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no