Fylkeshuset AS - midlertidig kontorbygg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fylkeshuset AS - midlertidig kontorbygg

Oppdragsgiver: Fylkeshuset AS v/XPRO AS Org.nr: 930591114
Telefon: 71258000
Web: www.mrfylke.no E-post: post@mrfylke.no
Kontaktpunkt: +47 97400004
Primær kontakt: Svein Lodve Sandblåst
Primær kontakt e-post: svein.lodve.sandblaast@xpro.as
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal
Sammendrag: Fylkeshuset AS skal gjennomføre en anskaffelse med formål om inngåelse av avtale om levering, montering og leie av midlertidig kontorbygg (modulbygg) ved St. Carolus i Molde, og ber om tilbud på dette arbeidet.  Konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse for totalentreprise.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no