Rehabilitering og utbygging av ledningsnett for VA, rammeavtale - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rehabilitering og utbygging av ledningsnett for VA, rammeavtale

Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Org.nr: 964962855
Telefon: 32150000
Web: www.krodsherad.kommune.no/ E-post: krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Primær kontakt: Roy Pettersen
Primær kontakt e-post: roy@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Krødsherad
Sammendrag: Konkurransen gjelder rammeavtale for rehabilitering og utbygging av ledningsnett for VA.Anskaffelsen er estimert til å være UNDER EØS-terskelverdi. Behovet er usikkert. Volumet kan variere både opp og ned, og vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.Anslått årlig volum: NOK 1.250.000,- eks. mva til NOK 1.750.000,- eks. mva. Anslaget er ikke bindende for oppdragsgiver.Maksimalverdi, inkludert eventuelle opsjoner og forventet prisstigning: NOK 14.000.000,- eks. mva.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no