Utbygging Leirfjord barne- og ungdomsskole - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utbygging Leirfjord barne- og ungdomsskole

Oppdragsgiver: Leirfjord Kommune Org.nr: 945034572
Telefon: 75074000
Web: www.leirfjord.kommune.no/ E-post: postmottak@leirfjord.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75074000
Primær kontakt: Tom Breivik
Primær kontakt e-post: tom.breivik@leirfjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Leirfjord
Sammendrag: Leirfjord kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for bygging av ny fløy ved Leirfjord skole.Den eksisterende skolen er bygget ut i flere etapper og utgjør en stor og kompleks bygningskropp, sammen med helsesenteret og idrettshallen. Det nye tilbygget bygges som en ny fløy mot nord på et område som i dag er en asfaltert del av skolegården.Nybygg har en grunnflate på 605 m2. Bygget er over to plan med forbindelse til eksisterende bygg andre etasje. Nybygg skal inneholde garderober og undervisningsarealer for 1- 4 trinn samt arbeidsplasser til lærerne på barneskolen.Det er gitt rammetillatelse inkl nødvendige dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan.  Arbeidene skal gjennomføres som en totalentreprise etter NS 8407.Entreprenør skal være HMS- og fremdriftsansvarlig, samt ansvarlig søker fra og med søknad om igangsetting.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no