Entreprise 2 - Overføring av avløpsvann fra Sarpsborg/Årum til Øra/Fredrikstad - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Entreprise 2 - Overføring av avløpsvann fra Sarpsborg/Årum til Øra/Fredrikstad

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune Org.nr: 940039541
Telefon: 69306000
Web: www.fredrikstad.kommune.no/ E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 69306000
Primær kontakt: Robert Dahl Seielstad
Primær kontakt e-post: robsei@fredrikstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Oppdragsgiver inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende rehabilitering av ca. 2900 meter avløpsledning fra eksisterende PST ved Klokkerstuveien - eksisterende PST ved Helne, Fredrikstad kommune. Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.09.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.08.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no