Riving og Nybygg av Tjennasenteret - Risør Kommune - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Riving og Nybygg av Tjennasenteret - Risør Kommune

Oppdragsgiver: Risør kommune Org.nr: 964977402
Telefon: 37149600
Web: www.risor.kommune.no/ E-post: post@risor.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91893381
Primær kontakt: Harald Nysæter
Primær kontakt e-post: Harald.nysaeter@ramboll.no
Utførelsessted: Fylke: Agder
Sammendrag: Det innbydes herved til tilbudsgivning i forbindelse med utbygging av rivning og nybygg av Tjennasenteret.Innbydelsen omfatter:Rivning av eksisterende bygningsmasse i to etasjer mellom eksisterende gammelt sykehus og gjenværende omsorgsboliger.Bygge nytt bygg på eksisterende rivetomt med 17 nye leiligheter på ca. 60 m2 samt korridorer, trapper, heis og fellesrom fordelt på to etasjer.Underetasje / kjelleretasje på bygg som rives, skal beholdes og bygges om for å ivareta bygget tekniske løsninger.Opparbeide alle uteområder med trapper, ramper og beplanting.Borre 3 stk. energibrønnerDet vises ellers til underlag som Bok-0 / Kravspekk. / Tegn osv.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.06.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no