VA-ledningsanlegg AaheimLesjaskog - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

VA-ledningsanlegg AaheimLesjaskog

Oppdragsgiver: Norconsult AS Org.nr: 962392687
Telefon: 67571000
Web: www.norconsult.no E-post: firmapost@norconsult.com
Kontaktpunkt: +47 48148970
Primær kontakt: John Bergum
Primær kontakt e-post: john.kristian.bergum@norconsult.com
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Oppdragsgiver innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for etablering av VAledningsanlegg mellom Lesjaskog og Aaheim, Lesja kommune. I prosjektet inngår også to pumpestasjoner for spillvann med overløp til slamavskiller, samt rivingsarbeider bl.a. for et eldre bolighus.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no