Dolmøy Næringsområde - Byggetrinn II - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Dolmøy Næringsområde - Byggetrinn II

Oppdragsgiver: Hitra Kommune Org.nr: 938772924
Telefon: 72441700
Web: www.hitra.kommune.no E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99294421
Primær kontakt: Jørgen Olsen
Primær kontakt e-post: jorgen@pumn.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Hitra
Sammendrag: Hitra kommune ønsker å innhente tilbud på oppbygging av siste del av Dolmøy næringsområde. Arbeidene omfatter tilkobling til ferdige endepunkter fra tidligere utført entrepriser.Planlagte arbeider omfatter videreføring fra utførte entrepriser, med opparbeidelse av ny veg med gatelys og infrastruktur i grunn.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no