Trysil kommune - VA Hagebekkvegen - Krokvegen - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Trysil kommune - VA Hagebekkvegen - Krokvegen

Oppdragsgiver: Aquapartner AS Org.nr: 963164157
Telefon: 90589859
Web: www.aquapartner.no E-post: post@aquapartner.no
Kontaktpunkt: +47 95946941
Primær kontakt: Nils Chr Anderson
Primær kontakt e-post: nca@aquapartner.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Trysil kommune, heretter kalt oppdragsgiver, skal sanere og etablere nytt vann-, spillvanns- og overvannsnett og gatelys i Hagebekkvegen og Krokvegen. I tillegg skal vegene gjenopprettes og det skal asfalteres. Trysil kommune inviterer derfor til konkurranse om ovennevnte. Prosjektene har følgende omfang: Hagebekkvegen: - VA-anlegg, strekket er på til sammen ca. 375 m med VA-ledninger og etablering av 16 kumgrupper, gatelys, oppbygging av veger. Krokvegen: - VA-anlegg, strekket er på til sammen ca. 130 m med VA-ledninger og etablering av 5 kumgrupper, gatelys, oppbygging av veger. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse
Bransje(r): 12034700 - Asfalteringsarbeider
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no