BYGGING AV VEG STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE MED TILHØRENDE OVERVANNSANLEGG, GAUSDAL KOMMUNE - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

BYGGING AV VEG STEINSLIA NÆRINGSOMRÅDE MED TILHØRENDE OVERVANNSANLEGG, GAUSDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver: Gausdal Kommune Org.nr: 961381274
Telefon: 61224400
Web: www.gausdal.kommune.no E-post: postmottak@gausdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95036936
Primær kontakt: Jon Sylte
Primær kontakt e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Gausdal
Sammendrag: Gausdal kommune har utarbeidet detaljreguleringsplan for Steinslia næringsområde. Området ligger nær kommunesenteret Segalstad Bru.  Det skal opparbeides ny veg innover i det regulerte området. Langs vegen/i veggrøfta skal det lages ny trase for en bekk. Bekken skal sikres i ny stikkrenne og nytt bekkefar til samløp med opprinnelig bekkeløp.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no