Miljøgate Lars Meyers gate - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Miljøgate Lars Meyers gate

Oppdragsgiver: Rana kommune Org.nr: 872418032
Telefon: 75145000
Web: www.rana.kommune.no/ E-post: postmottak@rana.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90181502
Primær kontakt: Berit Kalstad
Primær kontakt e-post: Berit.kalstad@rana.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Rana
Sammendrag: Prosjektet omfatter renovering av ca. 200 meter av Lars Meyers gt. og litt i Skolegata. Det skal settes opp to leskur på to bussholdeplasser. I krysset Lars Meyers gate/Skolegata skal det klargjøres for separering av avløpsledninger og ny vannledning opp Skolegata.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter | 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 19.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no