Fornying Frøyland bru, FV.45 Dirdal - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Fornying Frøyland bru, FV.45 Dirdal

Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Org.nr: 971045698
Telefon: 51516600
Web: www.rogfk.no E-post: firmapost@rogfk.no
Primær kontakt: Anna Frantzen
Primær kontakt e-post: anna.frantzen@rogfk.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: Prosjektet består av å fjerne eksisterende bru (1941) og bygge ny bru på FV 45 ved SVV sitt vegmuseum med ny innkjøring til museet. Nytt rekkverk skal settes opp. Det skal etableres nytt nedstrøms mønster i elven.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no