Åskollen etappe 5: Separering VA, elektro- og veiarbeider - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Åskollen etappe 5: Separering VA, elektro- og veiarbeider

Oppdragsgiver: DRAMMEN KOMMUNE Org.nr: 921234554
Telefon: 32040000
Web: www.drammen.kommune.no/ E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
Primær kontakt: Hege Sølvernes Sandnes
Primær kontakt e-post: hege.solvernes.sandnes@drammen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Drammen
Sammendrag: Dette VA-prosjektet er en del av arbeidet med å etablere nytt separatsystem og vannledning på Åskollen. Formålet med prosjektet er å få et tettere og mer effektivt VA-anlegg, hvor forurensning unngås. Åskollen etappe 5 gjelder området Eikelia 1-19 og Solumveien 1-18. Anskaffelsen omfatter separering av fellesledning til avløp- og overvannsledning, samt etablering av vannledning på Åskollen i deler av Solumveien og Eikelia. Anskaffelsen omfatter også utskifting av stikkledninger, kabelgrøfter, elektroarbeider, reetablering av vei og overflater, samt sanering av overløpstasjon.Byggestart for oppdraget er etter sommerferien 2021, tidligst uke 32.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no