Spesialenhet Borge - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Spesialenhet Borge

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune Org.nr: 939991034
Telefon: 35547000
Web: www.porsgrunn.kommune.no/ E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Primær kontakt: Gunnvor Svartdal
Primær kontakt e-post: gunnvor.svartdal@porsgrunn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold og Telemark, Kommune: Porsgrunn
Sammendrag: Det skal etableres ny spesialenhet på Borge skole, kalt «Lilleborge». Etableres på dagens parkeringsplass lokalisert nordvest for eksisterende Borge skole. Bygningsmassen vil være på to etasjer, Totalt BTA ca. 550 m2. Utebod plasseres så langt mot syd og øst på den flate delen av tomten som mulig for å mest mulig utearealer for elevene.Riving av eksisterende Spesialenhet og etablering av ny parkeringsplass og adkomst prises inn i tilbudet.
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.06.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no