NOR 034-2021 Munkebotn vannledning - entreprenør - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

NOR 034-2021 Munkebotn vannledning - entreprenør

Oppdragsgiver: Bergen kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 05556
Primær kontakt: Tonje Dahle
Primær kontakt e-post: tonje.dahle@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Vann- og avløpsetaten ønsker å få lagt om eksisterende vannledning i Åsaneveien i fra vannkum med sidnr. 258097 til vannkum med sidnr. 219622. Denne vannledningen er fra ca. 1926 og ligger kritisk til i forhold til brudd. Dette så vi desember 2019 da vannledningsbrudd  stengte nordre innfartsåre inn til Bergen i 2 dager. Ved å legge en ny vannledning i Munkebotn (veien) ifra Amalieskrams vei og frem til Sandviken sykehus kan vi koble ut eks. vannledning i Åsaneveien fra sid. 258097 til 219622Prosjektet har en utstrekning på ca. 0,5 km, hvor trasen blir i vei.Følgende arbeider skal utføres:- Etablering av ny hovedvannledning (ca.500m)- Etablering av nye vannkummer (4 stk.)- Etablering av nye stikkledninger (ca.5stk.)Entreprisen omfatter alle grunnarbeider (for infrastruktur og veg), alle rørleggerarbeider for VA-anlegget.  Entreprisen omfatter også trafikkomlegging/arbeidsvarsling og skilting.
Bransje(r): 99943 - Vannledninger | 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no