Utbetring av tak på eksisterende bygg - Finse skule - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utbetring av tak på eksisterende bygg - Finse skule

Oppdragsgiver: Ulvik herad Org.nr: 971159928
Telefon: 56527000
Web: www.ulvik.kommune.no/ E-post: postmottak@ulvik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56727025
Primær kontakt: Vera Iversen
Primær kontakt e-post: vera.iversen@ulvik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Ulvik
Sammendrag: Finse Skule på Finse skal utbedre tak på eksisterende skolebygg. Det er påkrevet med en grundig befaring før tilbudet inngis. Alle postene er å forstå som komlette med levering og montering.Alle arbeider skal utføres iht. NS 3420 og NBI- detaljer der dette er relevant.Denne beskrivelsen er utarbeidet etter NS 3420 3. utgave, delvis uten koder.Eventuelle spørsmål og henvendelser kan rettes til Projekt Planung AS v/Birger Næss på tlf 909 61 495 eller til den som sender ut innbydelsen
Bransje(r): 12000357 - Byggteknikkonsulenter | 2176500 - Byggentreprenører | 7002735 - Takentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no