Entreprise - Fredensborgveien - Rehabilitering av vannledninger - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Entreprise - Fredensborgveien - Rehabilitering av vannledninger

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten Org.nr: 971185589
Telefon: 23437200
Web: www.oslo.kommune.no E-post: postmottak@vav.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23440039
Primær kontakt: Lyudmyla Lorentzen
Primær kontakt e-post: lyudmyla.lorentzen@vav.oslo.kommune.no
Sammendrag: Vann- og avløpsetaten har behov for å fornye 944 meter vannledning og 128 meter spillvannsledning i Hausmania-kvartalene. Utgangspunktet for rehabiliteringsmetode er gravefritt, i praksis utblokking.VAV vil anskaffe én entreprenør som kan gjennomføre rehabilitering av bruddutsatte vannledninger, samt oppdimensjonering av små vannledninger i Fredensborgveien mellom Rosteds gate og Grubbegata.Eksisterende ledninger er to VL i parallell, VL125 og VL450. Det skal også gjennomføres rehabilitering av avløpsledninger og separering av felleskummer som har egen trase.Strekningen er 179 meter og nye dimensjoner er VL500, VL150, AF250 og OV250. Dette må løses med graving. I tillegg kan det vurderes å gjøre tiltak på vannledning i Wilses gate på samlet 42 meter, fortrinnsvis med en gravefri metode.(For mer informasjon om prosjektet - se vedlegg 1 Kravspesifikasjon)
Bransje(r): 7002309 - Vannledningsrør | 12401200 - VA-konsulenter | 99943 - Vannledninger
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no