Nedre Ullevål 16-20 - Fasaderehabilitering og bytte av vinduer - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Nedre Ullevål 16-20 - Fasaderehabilitering og bytte av vinduer

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF Org.nr: 974780747
Telefon: 23460500
Web: www.boligbygg.no E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47667213
Primær kontakt: Eva-Kristin Danielsen
Primær kontakt e-post: eva-kristin.danielsen@bby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Fasaden på Nedre Ullevål 16-20 skal oppgraderes. Fasadens drenering skal utbedres, tiltak for lufting av krypkjeller skal iverksettes, yttertak og fasade med terrasser skal rehabiliteres, og vinduer skal skiftes ut og rehabiliteres. I tillegg krever prosjektet fjerning av vegetasjon.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no