GS-veg og VA langs Sundet - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

GS-veg og VA langs Sundet

Oppdragsgiver: Levanger kommune Org.nr: 938587051
Telefon: 74052500
Web: www.levanger.kommune.no/ E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47474438
Primær kontakt: Jonas Høglund
Primær kontakt e-post: jonas.hoglund@levanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Levanger
Sammendrag: Bygging av ny gang- og sykkelveg og legging av nye hovedledninger for vann og spillvann langs Levangersundet fra Sundgata til Moan. Lengde ca 1 km. På deler av strekningen skal det bygges støttemur mot Sundet. Arbeidet er delt i 2 etapper. Det skal legges fjernvarmerør i etappe 1
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no