Rammeavtale-rørinspeksjon, strømping, spyling og rengjøring av VA- og avløpsanlegg. - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Rammeavtale-rørinspeksjon, strømping, spyling og rengjøring av VA- og avløpsanlegg.

Oppdragsgiver: Akasia Kirke og Gravplass AS Org.nr: 916216742
Web: www.akasia.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 90181066
Primær kontakt: Kenneth Jansen
Primær kontakt e-post: kenneth.jansen@akasia.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Bergen kirkelige fellesråd drifter alle gravplassene i Bergen kommune. VA-anleggene på disse anleggene er til dels gamle og trenger tilsyn. Noen anlegg trenger tilsyn i forbindelse med tilstandsvurdering, på andre anlegg oppstår akutte situasjoner der en trenger bistand i forbindelse med driften eller gjennomføringen av prosjekter.Akasia Kirke og Gravplass AS ønsker på vegne av Bergen Kirkelige Fellesråd å inngå rammeavtale, som skal omfatte rørinspeksjon, strømping, spyling og rengjøring av VA- og avløpsanlegg. Andre Akasieselskap og  Bergen Kirkelige Fellesråd skal også kunne benytte avtalen.Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år, og opsjon på ytterligere to år.Avtalens verdi er uforpliktende beregnet til ca. kr.  1 700 000,- ,- + mva.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no