Utskiftning spillvannsledning Kongsvinger festning 2021/1038 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Utskiftning spillvannsledning Kongsvinger festning 2021/1038

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Kristine Bateman
Primær kontakt e-post: kristine.bateman@forsvarsbygg.no
Sammendrag: Spillvannsledning ved Kongsvinger festning er i dårlig forfatning. Ledningen er rørinspisert og inspeksjonene viser mange deformasjoner, vannfylling, svanker samt mangeretningsendringer som gir dårlig hydraulikk. Oppdraget består i utskiftning av spillvannsledning ved Kongsvinger festning. Inklusive i oppdraget er:- Ca. 310m grøft med ny spillvannsledning totalt inklusive opsjon.- 12 inspeksjonskummer for spillvann.Teknisk mengdebeskrivelse iht NS3420:2018 er vedlagt og danner grunnlag for konkurranse- og kontraktspris.Se konkurransegrunnlagets del III for detaljert behovsbeskrivelse. 
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Lavest pris 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 30.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no