Totalentreprise Ombygging Farstøa vannbehandlingsanlegg - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Totalentreprise Ombygging Farstøa vannbehandlingsanlegg

Oppdragsgiver: Grong kommune Org.nr: 940010853
Telefon: 74312100
Web: www.grong.kommune.no/ E-post: postmottak@grong.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46633150
Primær kontakt: Knut Myklebust
Primær kontakt e-post: knut.myklebust@grong.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Grong
Sammendrag: Grong kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for Totalentreprise ombygging av Farstøa vannbehandlingsanlegg. Dagens vannbehandlingsanlegg for Grong vannverk forsyner kommunesenteret på Mediå og bebyggelsen nordover helt opp til og med Harran. Anlegget skal nå ombygges for også å forsyne Formofoss og Bjørgan. Det skal bygges 2 tilbygg til dagens bygning med samlet grunnflate på ca 70 m2. Det skal etableres nye rørføringer i bygningen fra 2 grunnvannsbrønner, nytt lutdoseringsanlegg for PH-justering, nytt UV-anlegg, nye pumper for å pumpe vatn opp til Bjørgan og Formofoss samt ombygging av el-anlegg bla. med ny hovedtavle.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no