Avløp Sauda deletappe 1 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Avløp Sauda deletappe 1

Oppdragsgiver: Sauda kommune Org.nr: 964979367
Telefon: 52786200
Web: www.sauda.kommune.no/ E-post: post@sauda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99260853
Primær kontakt: Arve Ripland
Primær kontakt e-post: arve.ripland@sauda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
Sammendrag: Sauda kommune har en langsiktig plan om å legge om eksisterende spillvannsutslipp som i dag føres til sjø, til renseanlegget på Tangen.  Systemet vil bli bygget opp etappevis. Denne anskaffelsen omhandler punktutslippene fra Fløgstadvika og Vangnes som nå skal pumpes til Tangen via nye pumpeledninger. I tillegg skal det legges ny utslippsledning til ca 30 meters dyp, dagens utslippsledning omgjøres til overløpsledning.  Det skal også bygges nytt sandfang med innløpskum til Tangen pumpestasjon.Ny utslippsledning er allerede kjøpt inn av Sauda kommune og ligger senket på bunnen. Denne må heves og legges i felles grøft med pumpeledningene og legges på riktig plass ut i sjøen.
Bransje(r): 12401200 - VA-konsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no