BV 2021-06 - Mengdemålere 2 - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

BV 2021-06 - Mengdemålere 2

Oppdragsgiver: Bergen kommune - Bergen Vann KF Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 55567555
Primær kontakt: Johan Hausvik
Primær kontakt e-post: johan.hausvik@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Bergen Vann KF drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen- og Bjørnarfjorden kommune. Virksomheten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten har ca. 154 årsverk og omsetter for ca. 310 mill. NOK pr år.Bergen Vann KF er et kommunalt foretak i Bergen kommune. Vi er i dag lokalisert i Spelhaugen 22 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre leverandørrevisjoner.Anskaffelsen gjelder kjøp av mengdemålere.
Bransje(r): 1000808 - Mengdemålere | 1905400 - Vannmålere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no