Grunnentreprise - G1 - for bygging av nye Egersund brannstasjon - Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Grunnentreprise - G1 - for bygging av nye Egersund brannstasjon

Oppdragsgiver: Eigersund Kommune Org.nr: 944496394
Telefon: 51468000
Web: www.eigersund.kommune.no/ E-post: post@eigersund.kommune.no
Primær kontakt: Åshild Bakken
Primær kontakt e-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Eigersund
Sammendrag: Eigersund kommune skal bygge ny brannstasjon på Langholmen. Gjennomføringsmodell for prosjektet er utførelsesentreprise organisert som hovedentreprise, der byggentreprenør er hovedentreprenør for bygningsmessige arbeider (B1). Grunnarbeider og VA (G1), Luftbehandlingsanlegg (V1), Røranlegg (V2)  og Elektro (E1) utføres i separate sideentrepriser.Ny brannstasjon skal bygges som et bygg i to etasjer med ca 2500 kvm brutto areal, samt parkeringsarealer og utearealer. Pris på øvelseshus skal gis som opsjon.
Bransje(r): 2176500 - Byggentreprenører | 12000357 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no