Oppdater produktbeskrivelse

Ingeniørens Innkjøpsbok - Analyseledninger, forisolerte

Oppdater produktbeskrivelse:


Produkt/bransjebeskrivelse skal være nøytral og i skrevet i 3.person. En god beskrivelse kjennetegnes ved følgende innhold:

  • Hva kjennetegner produktet/bransjen
  • Beskrivelsen skal ikke inneholde navn på varemerker eller bedrifter, da dette vil fremkomme nedenfor beskrivelsen
  • 50-100 ord
  • Ingeniørens Innkjøpsbok
    kontakt@findexaforlag.no
    21 62 78 00