Anbud - Ingeniørens Innkjøpsbok

Ditt søk ga 99 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
28.04.2022 Yttertak og vinduer fløy C, Mellomveien 110 - Totalentreprise 27.05.2022 Tromsø kommune
28.04.2022 Avløpsløsning Rana - prosjektering transportsystemer 20.05.2022 Rana Kommune
28.04.2022 Røros vgs - totalentreprise. Tilbygg til bygg D, ombygging bygg C, D og F, nytt skinnhus og TRL-hall 01.06.2022 Trøndelag fylkeskommune
28.04.2022 Tilknyttende VA-ledningsanlegg til høydebasseng Grøtte 25.05.2022 Ancistrus AS
27.04.2022 Generalentrepriser for rivningsarbeid og bygging av nytt teknisk verksted 30.05.2022 Vefsn Kommune
27.04.2022 Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF 08.06.2022 SYKEHUSINNKJØP HF
27.04.2022 Rehabilitering av trejde etasje HB - Halden 27.05.2022 Institutt for Energiteknikk
27.04.2022 Pettersand-Labråten VA - Entrepriseutlysning 01.06.2022 Fredrikstad kommune
27.04.2022 Rv. 5 FMO Håbakken-Nedre Eri, del II 08.06.2022 Statens vegvesen
27.04.2022 Prosjektering og bygging av 6 rekkehus på Hommersåk 25.05.2022 Sandnes kommune
27.04.2022 HRA - Nye garderober HRA 19.05.2022 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
26.04.2022 Totalentreprise Fitjar Barnehage 24.05.2022 Fitjar Kommune
26.04.2022 Thamsgatens Parkeringshus - rehabilitering av parkeringsanlegg 19.05.2022 Drammen Eiendom KF
26.04.2022 Ombygging bygg 2- del 2 Fauske videregående skole 20.05.2022 Nordland fylkeskommune
26.04.2022 Oppgradering av eksisterende pumpestasjon PA061 Eidsvoll kommune 30.05.2022 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
26.04.2022 Sanering av vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben mv., Lillestrøm kommune 27.05.2022 Lillestrøm Kommune
26.04.2022 Åfoss skole - Nytt tak 20.05.2022 Skien kommune
26.04.2022 Entreprise K901 Rent Tørt Bygg - Protonsenteret ved Haukeland sjukehus 25.05.2022 SYKEHUSINNKJØP HF
26.04.2022 212931 Fjellhallen - ombygging garderober 02.06.2022 Gjøvikregionen - Anskaffelser
25.04.2022 Eggemoen høydebasseng - bygg og VVS 25.05.2022 Ringerike Kommune
25.04.2022 Ombygging billett- og administrasjonsområde ved inngang RT 01.08.2022 Rogaland Teater
25.04.2022 O J Moums vei 10 - Totalentreprise 06.06.2022 Fredrikstad kommune
22.04.2022 BME NOR 04-2022 Konkurranse Totalentreprise. Etablering av brokonstruksjon langs Løvstien etappe 4, delstrekning 2, entreprise 2 03.06.2022 Bergen kommune - Bymiljøetaten
22.04.2022 Hareid sjukeheim - Renovering av leilegheiter Hadartun 20.05.2022 Hareid Kommune
22.04.2022 Totalentreprise Nytt Akuttsenter Bodø kommune 17.06.2022 Bodø kommune
22.04.2022 Ålvik skule- nytt tak aktivitetssal. 24.05.2022 Kvam kommune
22.04.2022 REK-21-01 Utbedringstiltak Kirker i Rendalen 19.05.2022 Rendalen kirkelige fellesråd
22.04.2022 Rammeavtale for asfaltering i Vardø kommune 2022-2024 20.05.2022 Vardø Kommune
22.04.2022 Laboratorie utstyr, Ultrasentrifuge, for levering Helse Bergen HF 27.05.2022 SYKEHUSINNKJØP HF
22.04.2022 Engangsureterorenoskop for levering til Helse Førde HF 19.05.2022 SYKEHUSINNKJØP HF

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!