Solberg Industri AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Solberg Industri AS


Solberg Industri AS er etablert i 1966 og har de siste 55 år drevet med kjøp av salt av kjemikalier og mineraler som krever spesiell kompetanse om produkt, håndtering, lagring og transport.

Effektiv og miljømessig sikker håndtering av etsende uorganiske kjemikalier er vår spesialitet. Firmaet har gjennom 80 og 90-årene utvidet virksomheten.

Kjemikalier

Vi leverer kjemikalier til landbasert kjemisk teknisk industri og til offshore.

Mer informasjon får du ved å gå inn på industri- eller offshorekjemikalier.

 

Industrikjemikalier Offshorekjemikalier

 

 

Terminal Fredrikstad

Denne terminalen er spesielt rettet mot sterkt etsende kjemikalier. Våre systemer og rutiner er laget med tanke på sikker og effektiv håndtering av slike kjemikalier. Her kan vi blande kjemikalier og lage produktmikser etter kundenes resepter. 

Terminal Haugesund

Spesialiteten for denne terminalen er produksjon av råvarer til oljeindustrien. Vi har her 3000 m2 lagerplass samt 1850 m3 til NaCi og KCI brines og 3300 m3 til Kalsiumklorid. Ved denne terminalen har vi utstyr spesielt rettet mot blanding av pulver og vått. Vi tar inn varene i bulk og leverer ut i enten bulk , bigbags eller småsekk (24kg).

 

Kontakt oss

Solberg Industri AS

Postboks 628, Trippeveien 4, 1618 Fredrikstad

Tlf.: 69 38 29 00

www.solbergindustri.no


 

Produkter

Akkumulatorsyre/batterisyre
Aluminiumsulfat
Batterisyre
Eddiksyre
Fosforsyre
Hydrogenperoksyd
Kaliumhydroksyd
Kaliumklorid
Kalsiumhydroksyd
Kalsiumklorid, vannfri
Kalsiumoksyd
Kjemikalier for kjemisk industri
Maursyre
Natriumbikarbonat
Natriumhydroksid
Natriumhypokloritt
Natriumklorid
Natronlut
Salmiakksprit
Salpetersyre
Salt
Saltsyre
Soda
Svovelsyre
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Økonomi email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Salg email Sverre Lorentsen forretningsutvikler
Salg email Katrine Wersland Schibstad salg
Salg email Halfdan Amundsen Solberg dagl. leder
Produksjon email Roar Nordberg tekn. ansv.
Kvalitet email Cathrine Lillestrand HMS- og kvalitet
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Bulktrade As
Halfdan A. Solberg As
Moderselskap Solberg Industri Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!