Rapp Bomek AS - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Varemerker
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Rapp Bomek AS

Utvikle og produsere mekanisk utstyr og skipsartikler av ethvert slag, samt handle med slike varer. Selskapets formål er videre å oppnå lønnsomhet gjennom å eie og investere i aksjer, samt ved aktiv deltakelse i andre virksomheter med økonomisk formål. Selskapet skal herunder kunne bidra til forretningsutvikling og vekst gjennom å tilføre kapital og kompetanse i prosjekter eller bedrifter. Selskapets kapitalinnsats kan skje gjennom aksjetegning, garantier/lån eller andre finansielle verktøy med sikte på utvikling og vekst i andre selskap, herunder å sikre sine investeringer i slike.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

AS Norfo

64 83 68 00 - Industriv. 4A, 2020 Skedsmokorset

Leverandør av dører, luker, porter, EMP-produkter, tilfluktsromsmateriell og d...


NSI - Norsk Stanseindustri AS

64 83 64 83 - Industriv. 28, 2020 Skedsmokorset

Totalleverandør innen platebearbeiding (fra 0,5 - 25mm plater) - stansing, nibb...Kontaktinfo