As Fossheim Verksteder - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

As Fossheim Verksteder

Gi arbeidsopplæring for å sette psykisk utviklingshemmede istand til å nyttiggjøre seg et mest mulig selstendig arbeidstilbud. Der det er individuelt mulig bør dette kunne lede til et integrert/ normalisert arbeidsforhold.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo


  • Telefon: 23 05 15 70 Faks: 23 05 15 71
  • Besøksadresse: Haslevollen 3, 0579 Oslo
  • Postadresse: Postboks 6762 RODELØKKA, 0503 Oslo
  • Org.nr: 960623738
  • Send forespørsel