Controlteam AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Controlteam AS

Controlteam as er et ingeniørfirma innen elektriske styresystemer og automasjon. Vi leverer nøkkelferdige systemløsninger til blant annet industri, skip, offshore og offentlige etater.
 

Produkter

Alarmsystemer
Automasjon
Automasjonsutstyr
Automatiseringsutstyr
Bryggerimaskiner og -utstyr
Datafangst
Datainnsamlingssystem
Datakommunikasjonsutstyr
Datalogger
Datalogging
Dataterminaler, industri
Driftoptimeringssystem
Driftskontroll av enøk-anlegg
EXD/E styringer
El-utstyrsautomatikk
Energikontrollsystemer
Energistyring
Feltbuss-systemer
Fjernkontrollanlegg
Fjernkontrollutstyr, industrielt elektronikkutstyr
Fjernkontrollutstyr, skip
Fjernovervåkingsanlegg
Fjernstyring, elektronisk
Fjernstyringssystemer
Fjernvannstandsvisere
Gassalarmer og systemer
Gassautomatikk
Gassnivåmålere
Hydraulisk kontrollutstyr
Identifiseringssystemer
Identifiseringssystemer, industriell
Industrielektronikk
Kommunikasjonsautomatisering
Kommunikasjonsutstyr
Kommunikasjonsutstyr, trådløst
Kontrollbokser
Kontrollinstrumenter
Kontrollpaneler
Kontrollpaneler for brann og gass
Kontrollskap
Kontrollsystemer
Kuldeautomatikk
Motorstyringer
Måleinnsamlingssystemer
Måleutstyr og -styring, verkstedindustrien
Målingsdatasystemer
Nivåbrytere
Nivågivere
Nivåindikatorer
Nivåmålere, elektroniske
Nivåmålere, øvrige
Nivåregulatorer
Nivåvakter
Næringsmiddelindustrimaskiner
Oljenivåregulering
Oljepeiler, nivåmåler
Overvåkings- og alarmsystemer
Overvåkingsanlegg
Overvåkingstavler
Overvåkingsutstyr
Overvåkningssystem, styre-og reguleringsanlegg
PLS-styresystemer
PLS-systemer
Pneumatik- og hydraulsystemer
Posisjoneringssystemer og -utstyr
Presentasjonssystemer
Produksjonskontrollanlegg
Produksjonsovervåkning, databasert
Produksjonsrapporteringssystemer
Programstyring
Prosess-styringsdatasystemer
Prosessindustrianlegg
Prosesskontrollsystemer
Prosessorovervåkingsalarmer
Prosessovervåknings-TV-systemer
Prosesstyring
Prosessutstyr for næringsmiddelindustrien
Radiomanøversystemer
Radiosystemer
Reguleringssystemer
Reguleringsteknikkautomatisering
Reguleringsutstyr, prosessindustrien
Servostyring
Servosystemer
Servosystemer, elektriske
Signaloverføringssystemer
Simuleringssystemer
Skiltsystemer
Skipsautomasjonsutstyr
Skipsstyresystemer
Styresystemer, databaserte-, service og vedlikehold
Styresystemer, elektronisk
Styresystemer, manøversystem
Styresystemer, programmerbare
Styresystemer, øvrige
Styringsutstyr
Styringsutstyr, eksplosjonsklassifisert
Styringsutstyr, elektrisk
Styringsutstyr, øvrig
Synkronsystemer
Systemprogramvare
Temperaturovervåkningssystemer
Tidsstyringssystemer
Transportanlegg, øvrige
Transportstyringssystemer (dataprogram)
Trykknivåmålere
Ultralydnivåmålere
Vannalarmer
Vannrenseanlegg og -utstyr
Vannverksanlegg
Vannverksutstyrsautomatikk
Vannverksutstyrsinstrumenter
Varmeanleggautomatikk
Varmeregulereringautomatikk
Veiesystemer
Ventilautomatikk
Ventilfjernstyringssystemer
Visjonssystemer

 

Varemerker


Siemens

Siemens

Vis mer

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Christian Nordbø Dagl. leder
Salg email Olav Frode Børve ansvarlig offshore
IT email Torgeir Jensen edb-ansv.
Teknisk email Espen Vangsnes teknisksjef
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Samarbeid med Canpro As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!