Cappelen Spedisjon As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Kontaktpersoner

Cappelen Spedisjon As

Transport, spedisjonsvirksomhet, handel, ervervelse og forvaltning av fast eiendom samt virksomhet som naturlig hører inn under dette, herunder deltagelse i andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 22 33 25 00
  • Besøksadresse: Fossv. 1, 1405 Langhus
  • Org.nr: 980111393