Boliden Odda As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Boliden Odda As (Hovedkontor)

Produsere og handle med alle metallurgiske og kjemiske produkter, de stoffer som anvendes til fabrikasjon av disse produkter og hva dermed står i forbindelse. Delta direkte eller indirekte på en hvilken som helst måte i alle slags foretagender med de nevnte formål. Utføre alle slags tekniske, kommersielle og finansielle forretninger- også vedrørende faste eiendommersom knytter seg til de ovennevnte formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo