A/S Nesseplast - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner

A/S Nesseplast

Handel og produksjon - herunder produksjon og salg av Styroporprodukter og/eller beslektede produkter, samt virksomhet som henger naturlig sammen med dette. Selskapet kan også delta i andre selskaper med økonomisk formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo