Per Aga Styringsteknikk - Ingeniørens Innkjøpsbok

Per Aga Styringsteknikk


AUTOMASJON OG STYRINGSTEKNIKK I NORGE

 

Per Aga Styringsteknikk (PAS)

 

prosjekterer, leverer utstyr og programvare, programmerer og setter i drift automasjonssystemer. Innehaver Per Aga har over 25 års erfaring innen ulike automasjonsområder, hovedsakelig innen næringsmiddelindustrien. I tillegg har han fagbrev som elektriker, og har jobbet som elektroingeniør.

 

 

 

 

Per Aga Styringsteknikk er fleksibel med hensyn til bruk av utstyr og programvare, og utfører tjenester til en fornuftig pris.

 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere:

 

 

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Prosjektering
 • Levering av automasjonssystemer
 • Programmering
 • Idriftsettelse
 • Service og vedlikehold
 • Reparasjoner
 • Endringer i styring
 • Tilpasninger
 • Forbedringer

 

Vi leverer automasjon av både enkeltstående anlegg og sammensatte anlegg innen næringsmiddelindustrien:

 • Vaskestasjoner (CIP)
 • Pasteuranlegg
 • Blandeanlegg
 • Renseanlegg
 • Temperatur-, mengde- og nivåstyring for flytende produkter

 

Automasjonsplattformer

Per Aga Styringsteknikk har kjennskap til produkter og automasjons-plattformer fra blant annet:

 

PLS-systemer:

 • Omron
 • Mitsubishi
 • Unitronics
 • Siemens
Schneider
 

HMI-systemer:

 • Omron
 • Mitsubishi E-Designer
 • Unitronics
 • Proficy iFix
 • Beijer iX
 

DCS-systemer

 • FoxboroIA
 

 

 

Våre Produktleverandører:

 

 

 

Noen av av våre referanser:

 

 

 

Ta kontakt med oss i dag på:  E-post: post@pastyring.no
 Mobil: 928 33 577

 


 

Produkter

Automasjon
Automasjonsutstyr
Automatiseringskonsulenter
Datalogging
Datamaskiner, øvrige
Datamaskinutstyr
Dataprogramvare
PLS-styresystemer
PLS-systemer
Prosessautomasjon
Prosesskontrollsystemer
Prosesstyring
Prosjektering
Styresystemer, programmerbare
 

Varemerker


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Aga innehaver
Innehaver email Per Aga innehaver

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!