Schneider Electric Norge AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Schneider Electric Norge AS

Schneider Electric leder den digitale transformasjonen av energistyring og -automatisering i hus og hjem, bygninger, datasentre, infrastruktur og industri. Vi hjelper våre kunder å håndtere energi og prosesser på en sikker, pålitelig, effektiv og bærekraftig måte. Fra den enkleste bryteren til komplekse operative systemer skal vår teknologi, programvare og servicetjenester forbedre måten kundene våre styrer og automatiserer virksomhetene sine på. Vår nettilkoblede teknologi preger industrien, forandrer byer og beriker liv. I Schneider Electric kaller vi det Life Is On.
 

Produkter

Anleggsprosjektering, elektronisk og elektrisk
Armaturskinner
Automasjon
Automasjonsutstyr
Automatiseringskonsulenter
Automatiseringsutstyr
Brannvernsystemer og- utstyr
Brytere, berøringsløse
Brytere, el
Brytere, øvrige
Byggautomasjon
Datadistribusjon
Datakommunikasjonsutstyr
Datanettverk
Dataterminaler, industri
Driftoptimeringssystem
Driftsanalysesystemer
Driftskontroll av enøk-anlegg
Dør- og portautomatikk
Effektanalysatorer
Effektbrytere
Effektmålere
Effektregulatorer
Effektregulerering
Effektreleer
El-installasjoner
El-installasjonsmateriale
El-installasjonsrør
El-installasjonsrør, plast
El-komponenter
El-kraftanlegg
El-master
El-målere
El-utstyr, øvrig
El-utstyrsautomatikk
El-uttak
Elektromateriell
Elektromekaniske komponenter
Endebrytere
Energibesparende produkter
Energimåling
Energistyring
Festemateriell
Fjernstyringssystemer
Fotoceller
Fotocellereleer
Frekvensomformere
Grenuttak
Høyspenningstransformatorer
Industrielektronikk
Industrireleer
Installasjonskanaler
Installasjonsmateriale, øvrig
Jordfeilsbrytere
Kabelbaner
Kabelmuffer
Kabelstiger
Kabelsystemer
Kapslinger, aluminium
Kapslinger, øvrige
Kontaktorer
Kraftuttak
Lastsikringsbrytere
Motorvernbrytere
Mykstartere
Nettransformatorer
Omformere, elektriske
PLS-adaptere og moduler
PLS-styresystemer
PLS-systemer
Prosess-styringsdatasystemer
Prosesstyring
Prosesstyring, tekniske program
Rekkeklemmer
Relevern
Robotautomatisering
Romtermostater
Sensorer, øvrige
Servostyring
Signallamper
Sikringsmaterialer
Sikringsskap
Sikringstavler
Sikringsutstyr
Skipsautomasjonsutstyr
Spenningstransformatorer
Stikkontakter
Strømbrytere
Styresystemer, elektronisk
Styresystemer, vannkraft
Styresystemer, øvrige
Termostatbrytere
Transformatorer, strømforsyning
Transformatorkiosker
Vakuumbrytere
Vegguttak
 

Varemerker


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Dagfinn Ringås Country President
Marked email Ulrika Frantzevaag Marketing Communicaton Manager
Adm./Org./Personal email Henrik Holck-Clausen Vice President of Human Resources
Kvalitet email Mari Nilsen Quality
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Elko AS
Referansekunde Møre Trafo As
Underavdeling Schneider Electric Norge As Avd Bergen
Schneider Electric Norge As Avd Buildings
Schneider Electric Norge As Avd Oslo
Schneider Electric Norge As Avd Stavanger
Schneider Electric Norge As Avd Tromsø
Schneider Electric Norge As Avd Trondheim

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!