Norsk Wavin AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Norsk Wavin AS (Hovedkontor)


Norsk Wavin AS er en del av det Europeiske Wavin konsernet - som er en del av verdens største produsent av plastprodukter - Orbia. Wavin er en ledende leverandør av plastrørsystemer i avløps-, vann- og VVS-sektoren som gir effektive løsninger for grunnleggende behov i dagliglivet. Trygg distribusjon av drikkevann, bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann, energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger. 

 

Vannforsyning

Wavin er opptatt av kvaliteten på drikkevann. Drikkevann er det mest verdifulle av alle våre naturressurser. Vårt brede utvalg av rørsystemer oppfyller de høyeste standarder til sikkerhet og hygiene.

 

 

Gulvvarme

Siden 90-tallet har Wavin designet og produsert gjennomtenkte gulvvarmeløsninger med tanke på både sluttbrukere, byggherrer og rørleggere. Vi vet derfor at en funksjonell gulvvarmeløsning krever riktig varmesystem og riktige komponenter.

 

 

 

 

Avløp i bygning

For en optimal håndtering av spillvann i bygninger er det viktig at rørsystemet som blir installert er et gjennomprøvd system som raskt og sikkert leder bort spillvannet

 

 

 

Overvann

Klimaforandringer medfører fremtidige kraftigere regnskyll. Det betyr økt risiko for oversvømmelser, spesielt i byområder. Effektiv håndtering av nedbør som ikke naturlig infiltreres, gir et løft til overvannsanleggets bæredyktighet. Samtidig minskes risikoen for skader på bygninger og infrastruktur.

 

 

Spillvann

Wavin er opptatt av at kvaliteten på avløpsrørene er best mulig. Våre rørsystemer er sertifisert ihht gjeldende standarder og kjennetegnes av enkel installasjon, sikkerhet og lang levetid. Slik sikrer vi at spillvann ledes trygt til renseanlegg og at ingen lekkasjer kan forurense vannkilder eller drikkevannstilførsel.

Telekom

Etterspørselen etter høyhastighets fiberdata-nettverk er høy. Effektive kabelrør beskytter ledninger og gjør det lettere å utvikle nettverket og dermed redusere både kostnader og problemer med endringer. 

Kabelkanalisering

De kabelrørene du velger til el-kabler, skal både yte enestående beskyttelse og være omkostningseffektive på lang sikt. De kabelrørene du legger i dag, skal gjøre det lett å skifte ut kabler og utvide nettverket i fremtiden.

 

 

BIM-Revit

Building information modelling (BIM) har revolusjonert byggeindustrien. Tegning og dimensjonering er en kompleks prosess som krever tett samarbeid mellom arkitekt, konsulent, byggherre og leverandører. Kommunikasjon er nøkkelen. BIM integrerer alle bitene i puslespillet sømløst. 

 

 

Kontakt oss


 

Produkter

Avløpsrør, plast
Drensrør
El-installasjonsrør, plast
Fiberduk
Kabelbeskyttelsesrør
Klammere
Kloakkrør
Kumlokk og -rammer
Overvannsanlegg
Overvannsrør
PVC - vinylkloridplast
Slanger, plast
VVS-utstyr
Vannledningsrør
Vannrør
 

Varemerker


Asto

Asto er et varemerke fra rørprodusenten Wawin. Asto er et avløpssystem som i følge produsenten er designet med tanke ...

Vis mer

HepVO

HepVO er en hygienisk selvlukkende ventil for dusjer og vasker på kjøkken og bad i hus og båter. Vannlåsen hindrer lu...

Vis mer

KronePrewa

Krone Prewa er en del av et større avløpssystem, og er utviklet spesielt til flate tak av takpapp eller folie. Det be...

Vis mer

Mikrorør

Mikrorør

Vis mer

Opti-Rib

Opti-Rib er et dobbeltvegget rørsystem for spillvann og overvann. Innerveggen er glatt og lys, mens ytterveggen er ko...

Vis mer

PE Safetech

PE SafeTech er et varemerke for et trykkrørsystem som er designet med tanke på motstandsdyktighet mot overflateskader...

Vis mer

Wafix

Wafix PP er varemeket for et komplett avløpssystem fra Wavin. Systemet er produsert etter NS-EN 1451-1. Det leveres i...

Vis mer

Wavin XL rør

Wavin XL rør

Vis mer

Wavin

Wavin er et varemerke for ulike plastrørsystemer for sektorene vannforsyning, avløp, overvann, drenering og el- og ka...

Vis mer

 

Agenturer

Fibertex geotekstiler(DK)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Marked email Grete Solesvik Digital marketing spesialist
Salg email Petter André Lieth Salgssjef VA
Salg email Narges Salih Salgsingeniør VVS
Salg email Inger Nerdrum Salgsdirektør VVS
IT email Kevin Denis Grueung IT administrator
Produksjon email Thu Ha Tran Prosjekt ingeniør
Innkjøp email Laila Eriksen Innkjøper
Logistikk email Inger-Lise Moene Logistikksjef
Produkt email Tom Ole Stenberg KAM VVS
Produkt email Mudolf Ranheim Produktsjef
Kvalitet email Inger Dahn HR sjef
Produkt email Vidar Handal KAM VA
Logistikk email Sven-Tore Gagnes Logistikkansvarlig
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Norsk Wavin As Avd Høland

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!