Cryo Tech AS - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Kontaktpersoner
  • Kontorer

Cryo Tech AS

Drive med renhold innen industri, herunder både onshore og offshore, samt det private markedet. Selskapet vil hovedsakelig benytte seg av renhold med bruk av tørris teknologi, og vil derfor henvende seg til markeder innen både næringsmiddel og mekanisk industri. Salg av konsulenttjenester inn mot andre selskap som driver renhold vil også være et av områdene til selskapet. Selskapet vil også ta del i andre aktiviteter som naturlig har sammenheng med dette.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo