Veidekke Industri As - Ingeniørens Innkjøpsbok

Veidekke Industri As

Entreprenørvirksomhet og hva dermed står i forbindelse, samt handel, produksjon og aksjebesittelse i andre aksjeselskaper. Selskapet er eid av Veidekke.
 

Produkter

Asfalt
Asfaltemulsjon
Asfalteringsarbeider
Sand, grus, singel og makadam

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Øyvind Moen daglig leder
Øvrig ledelse email Harald Lausund dir. asfalt
Øvrig ledelse email Max Trandem dir. gjenvinning
Øvrig ledelse email Svenn Bigseth dir. pukk og grus
Økonomi email Odd Bremseth øk.ansv.
Adm./Org./Personal email Trude Gylland HR-dir.
Adm./Org./Personal email Bente Lillestøl HR- Konsern
Teknisk email Lillian Uthus teknisk ansv.
Informasjon email Kai Kruger Henriksen komm. dir.
Reklameansvarlig email Gunvor Bergan info. ansv.
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Amrock As
Hokksund Pukkverk As
Litra Grus AS
Ufo Entreprenør AS
Moderselskap Veidekke Asa
Avdeling Kolo Veidekke AS
Veidekke Industri AS avd Distrikt Nord, D&V 1906 L
Veidekke Industri As Avd Aurdal
Veidekke Industri As Avd Blandeverk Alta
Veidekke Industri As Avd Elverum
Veidekke Industri As Avd Fagerhaug Asfaltverk
Veidekke Industri As Avd Flora
Veidekke Industri As Avd Førde
Veidekke Industri As Avd Gjøvik
Veidekke Industri As Avd Hamar
Veidekke Industri As Avd Hg Asfalt Anlegg Skien
Vis mer >>
Underavdeling Veidekke Industri As Avd Hg Asfalt Anlegg Skien
Veidekke Industri As Distrikt Vestfold/Telemark

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!