Antra As - Ingeniørens Innkjøpsbok
  • Produkter
  • Varemerker
  • Agenturer
  • Kontaktpersoner

Antra As

Markedsføring, handel, industri og konsulentvirksomhet i forbindelse med transportanlegg, transportmidler og kjøretøy, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Spesielt skal selskapets virksomhet være rettet mot alpin- og skimarkedet, hvor virksomheten skal omfatte prepareingsmaskiner, skiheiser og anlegg for sneproduksjon, samt annet utstyr som benyttes i slike anlegg og i beslektet virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff


Kontaktinfo