Kingspan Water & Energy AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kingspan Water & Energy AS


 

KINGSPAN VPI - LEDENDE PRODUSENT I NORDEN

Slamavskillere og pumpestasjoner Komplette renseanlegg for hus og hytte

Industri produkter og spesialtank

 

SLAMAVSKILLERE – STÅENDE OG LIGGENDE

Slamavskillere benyttes som forbehandlingsenhet foran infiltrasjonsanlegg, våtmarksanlegg eller

minirenseanlegg, samt som eneste rensetrinn der hvor resipienten har den nødvendige

selvrensingsevne.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1.

 

BAGA EASY MINIRENSEANLEGG MED BIOMODUL OG BAGA MINIRENSEANLEGG MED BIOTANK

 

BAGA EASY er et komplett minirenseanlegg for rensing av avløpsvann fra toalett, bad, dusj og

vask. Baga Easy leveres i flere standardmodeller for inntil 6 boliger.

Baga Easy er testet under nordisk temperatur- og driftsforhold og er godkjent ihh. til

Norsk-Europeisk standard 12566-3 “Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe)”.

SERVICEAVTALE

Kommunale forskrifter krever at anleggseier inngår en serviceavtale med leverandøren av

anlegget eller annen godkjent servicerepresentant. VPI eller godkjent stedlig representant utfører

slik service på Baga Easy-anleggene.

Baga/VPI overvåker anlegget og lagrer driftsdata via en GSM-funksjon. Ved inngått serviceavtale

får du melding via sms til din telefon om anleggets status.

TANKLØSNINGER

Samletank kan også brukes til et lukket kloakkanlegg fra hytter og boliger uten tilknytning til kommunalt avløp. VPI samletanker leveres primært i to modeller:

  1. Standard modell for nedgraving
  2. Hjartdalmodell – konstruert med tanke på tetthetsprøving etter tømming av tank.

Standard modell for nedgraving Leveres med ø600 x 700 mm hals, 2 stk. ø110 mm pakning

(for innløp og evt. lufting) og 1 stk. alarmbrakett plassert innvendig hals.

 

VPI er profesjonell leverandør av vann og avløpstanker.

Vi elsker å høre fra våre kunder.

Ring oss på vårt hovednummer (+47) 33 43 03 50 vpi@kingspan.com


 

Produkter

Ensilasjetanker
Fettutskillere
Kjemikalietanker
Minirenseanlegg
Olje- og bensinutskillere
Oljerenseanlegg og -utstyr
Oljetanker
Pumpestasjoner
Renseanlegg, øvrige
Septiktanker
Slamavskillere
Slambehandlingstanker
Slamtanker
Slamutskillere
Tanker, glassfiberarmerte polyester
Vann- og avløpsrenseutstyr
Vannbehandling
 

Varemerker


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jens Morten Johannesen dagl. leder
Marked email Jens Morten Johannesen dagl. leder
Marked email May Josefsen Markedskoordinator
Salg email Michal Urban K.A.M Vest/Nord
Salg email Sven Vikøren Salgsing.
Salg email Finn Arne Aadne prosjektingeniør
Salg email Per Tufte prosjektleder pumpestasjoner
Salg email John Erik Langaas K.A.M Syd/Øst
Salg email Hilde Kongstein salg/ordre
Salg email Bjørn Helseth prosjektleder pumpestasjoner
Salg email Kurt Nyhagen K.A.M innlandet
Produksjon email Anders Skjeggerød prod. ansv.
Innkjøp email Torbjørn Johannesen innkjøpsansv.
Kvalitet email Javier Sanchez QRSA
 

Produktnyheter

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

Aksjonærene i Vestfold Plastindustri AS (VPI), Jens Morten Johannesen, Anders Skjeggerød og Helge Rasmussen har valgt...

Vis mer

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

Vestfold Plastindustri AS har ansatt Odd Egil Trydal(46år) som ny markedssjef. Han startet i den nye stillingen 2. ja...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Polytank As
Moderselskap Miljøplast As

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!