Kingspan Water & Energy AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Kingspan Water & Energy AS


 

KINGSPAN - LEDENDE PRODUSENT I NORDEN

Slamavskillere og pumpestasjoner Komplette renseanlegg for hus og hytte

Industri produkter og spesialtank

 

SLAMAVSKILLERE – STÅENDE OG LIGGENDE

Slamavskillere benyttes som forbehandlingsenhet foran infiltrasjonsanlegg, våtmarksanlegg eller

minirenseanlegg, samt som eneste rensetrinn der hvor resipienten har den nødvendige

selvrensingsevne.

Slamavskilleren er et mekanisk rensetrinn hvor funksjonskravet er at sedimenterbart og flytende stoff skal holdes igjen og ikke bli ført videre.

Alle slamavskillere leveres etter standard NS-EN 12566-1.

 

BAGA EASY MINIRENSEANLEGG MED BIOMODUL OG BAGA MINIRENSEANLEGG MED BIOTANK

 

BAGA EASY er et komplett minirenseanlegg for rensing av avløpsvann fra toalett, bad, dusj og

vask. Baga Easy leveres i flere standardmodeller for inntil 6 boliger.

Baga Easy er testet under nordisk temperatur- og driftsforhold og er godkjent ihh. til

Norsk-Europeisk standard 12566-3 “Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe)”.

SERVICEAVTALE

Kommunale forskrifter krever at anleggseier inngår en serviceavtale med leverandøren av

anlegget eller annen godkjent servicerepresentant. VPI eller godkjent stedlig representant utfører

slik service på Baga Easy-anleggene.

Baga/VPI overvåker anlegget og lagrer driftsdata via en GSM-funksjon. Ved inngått serviceavtale

får du melding via sms til din telefon om anleggets status.

TANKLØSNINGER

Samletank kan også brukes til et lukket kloakkanlegg fra hytter og boliger uten tilknytning til kommunalt avløp. VPI samletanker leveres primært i to modeller:

  1. Standard modell for nedgraving
  2. Hjartdalmodell – konstruert med tanke på tetthetsprøving etter tømming av tank.

Standard modell for nedgraving Leveres med ø600 x 700 mm hals, 2 stk. ø110 mm pakning

(for innløp og evt. lufting) og 1 stk. alarmbrakett plassert innvendig hals.

 

Vi er en profesjonell leverandør av vann og avløpstanker.

 

 

Vi elsker å høre fra våre kunder.

Ring oss på vårt hovednummer (+47) 33 43 03 50 


 

Produkter

Ensilasjetanker
Fettutskillere
Kjemikalietanker
Minirenseanlegg
Olje- og bensinutskillere
Oljerenseanlegg og -utstyr
Oljetanker
Pumpestasjoner
Renseanlegg, øvrige
Septiktanker
Slamavskillere
Slambehandlingstanker
Slamtanker
Slamutskillere
Tanker, glassfiberarmerte polyester
Vann- og avløpsrenseutstyr
Vannbehandling
 

Varemerker


Klargester

Klargester produkter innen vann- og miljøteknikk

Vis mer

Naturen

NATURren avløpsanlegg for fosforfjerning er et plassbygd biologisk/kjemisk renseanlegg,

Vis mer

VPI Baga

VPI Baga et varemerke til Kingspan Water & Energy AS

Vis mer

 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jens Morten Johannesen dagl. leder
Marked email Trine D Buer Marketing Executive
Salg email Bjørn Helseth prosjektleder pumpestasjoner
Salg email Sven Vikøren K.A.M.
Salg email Michal Urban K.A.M
Salg email Kurt Nyhagen KAM Sales Engineer
Salg email Hilde Kongstein salg/ordre
Salg email Finn Arne Aadne prosjektingeniør
Salg email John Erik Langaas K.A.M
Kvalitet email Javier Sanchez HMS-leder
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Polytank As
Moderselskap Miljøplast As

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!