Flow-Teknikk AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Flow-Teknikk AS

Flow-Teknikk AS er ett heleid datterselskap av ADDTECH som er ett teknologihandelkonsern med over 2200 ansatte og en omsetning på ca SEK 6,5 milliarder. Flow-Teknikk AS er en av de ledende firmaene innen instrumentering i Norge. Flow-Teknikk har mer enn 30 års erfaring innen prosessinstrumentering. Leveringsprogrammet omfatter blant annet instrumenter for måling og regulering av gasser, væsker, nivå, trykk og analyseinstrumenter for pH, ledningsevne og oksygen. Firmaet representerer verdens ledene firmaer innen sitt felt
 

Produkter

A/D-omformere
Akkumulatorer, hydrauliske
Analog/impulsomformere
Analog/logeritmeomformere
Analog/pneumatikkomformere
Analoginstrumenter
Anemometre
Automasjon
Automasjonsutstyr
Automatiseringsutstyr
Avblåsningsventiler
Avløpsvannanalyser
Avstandsmålere
Avstengningsventiler
Bensin- og oljepeilere (nivåmålere)
Bensinpeilere, nivåmålere
Blandeventiler
Bremsemotorer
Butterflyventiler
Coriolis Mass Flowmeter
Dampkjeleanleggsutstyr
Dampmåleutstyr
Damptekniske instrumenter
Dampventiler
Detektorer, øvrige
Differensialtrykkmålere
Differensialtrykkregulatorer
Displayer, digitale
Doseringsanlegg, kjemisk industri
Doseringsanlegg, næringsmiddelindustrien
Doseringsanlegg, olje og fett
Doseringsanlegg, vann og melk
Doseringsanlegg, væsker
Doseringsanlegg, øvrige
Doseringsanleggsdeler
Doseringsapparater, volumetriske
Doseringsutstyr
Doseringsventiler
Dreiespjeldventiler
EExi-indikatorer
EExi-mengderegulatorer
EExi-regulatorer
El-instrumenter
Elektromagnetisk flowmeter
Elektromagnetventiler
Energimålere
Ex-utstyr
Fjernvannstandsvisere
Flerveisventiler
Flottørbrytere
Flottørventiler
Flowmålere, flowmetere
Gassalarmer og systemer
Gassdetektorer
Gassdoseringsanlegg
Gassmålere
Gassregulatorer
Gassturbinmålere
Gassur
Gassutstyr
Gassventiler
Gassvernutstyr
Givere, induktive
Gjennomstrømningsbrytere
Gjennomstrømningsmålere
Gjennomstrømningsregulatorer
Glattløpsventiler
Hastighetsgivere
Hastighetsmålere
Hastighetsregulatorer
Hylseventiler
Impuls til analogomformere
Impulsgivere
Indikatorer
Indikeringsinstrumenter
Induktive apparater
Induktive komponenter
Industriventiler
Instrumentering
Instrumentventiler
Kabler, halogenfrie
Kapasitetsgivere
Koaksialkabler
Konduktivitetsmålere
Kontrollinstrumenter
Kontrollsystemer
Kontrollventiler
Kuleventiler
LCD-display
Laboratorieinstrumenter
Laboratorieutstyr, elektronisk
Laboratorieutstyr, øvrig
Ledningsevnemålere
Luftgjennomstrømningsmålere
Lufthastighetsgivere
Luftstrømningsmålere
Luftventiler
Magnetbrytere
Magnetventiler
Manometerventiler
Manometre
Massekonsentrasjonsmålere
Medisinsk utstyr, øvrig
Melkemålere
Membranventiler
Mengdemålere
Mengdemåleutstyr
Mengderegulatorer
Måleinstrumenter, termiske
Måleinstrumenter, øvrige
Målere, damp
Måleur
Måleutstyr, elektronisk
Måleutstyr, magnetisk
Måleutstyr, mekanisk
Måleutstyr, øvrig
Måleverdiomformere
Måling
Målingstjenester
Nivåbrytere
Nivågivere
Nivåmålere for damppanner
Nivåmålere, elektroniske
Nivåmålere, olje- og bensintanker
Nivåmålere, øvrige
Nivåregulatorer
Nivåvakter
Nåleventiler
Næringsmiddelmåleinstrumenter
Offshoreprodukter
Oksygenmålere
Oksygenmåling
Olje i vann detektorer
Oljealarmer
Oljemålere
Oljenivåregulering
Oljestandsmålere
Omformere
Omformere, elektriske
Ovalhjulsmålere
PD Flowmeter
PH-elektroder
PH-målere
PH-regulatorer
PH-regulering
PH-simulatorer
Panelinstrumenter, analoge
Panelinstrumenter, digitale
Panelinstrumenter, øvrige
Panelmeter
Papirindustriventiler
Peltonhjul flowmeter
Pilotventiler
Pitorør
Prosessindikatorer
Prosessinstrumenter
Prosesstyring
Prosessutstyr for næringsmiddelindustrien
Pulsdempere
Redoxmålere
Regulatorer, elektroniske
Reguleringsteknikkautomatisering
Reguleringsutstyr, prosessindustrien
Reguleringsventiler
Renseanleggutstyr
Ringkammer flowmeter
Rotametere
Rørgass
Salinometre
Seglass
Sensorer, øvrige
Servoventiler
Seteventiler
Signalomformere
Sikkerhetsbarrierer
Silomåleinstrumenter
Skipsutstyr
Slangeventiler
Stempelmålere
Stengeventiler
Strømningsvakter
Strømskinner
Temperaturbrytere
Temperaturfølere
Temperaturgivere
Temperaturmålere
Temperaturregulatorer
Temperaturtransmitter
Temperaturvakter
Termisk flowmeter
Termoelementer
Termometre, digital
Termometre, infrarøde
Tilbakeslagsventiler
Trykkbrytere
Trykkdetektorer
Trykkgivere
Trykkluftsventiler
Trykkmanometre
Trykkmålere
Trykkmåleutstyr
Trykknivåmålere
Trykkregulatorer
Trykksensorer
Trykksonder, nedsenkbare
Trykkstrømsbrytere
Trykktransmittere
Trykkvakter
Turbin flowmeter
Ultralydanlegg
Ultralydflowmetere
Ultralydmåleutstyr
Ultralydnivåmålere
Ultralydsensorer
Ultralydsgivere
Vakuummanometre
Vann i olje målere
Vannanalyseapparater og -utstyr
Vannmålere
Vannstandsmålere
Varmemengdemålere
Varmtvannsmålere
Ventiler, plast
Ventiler, rustfrie
Ventiler, syrefaste
Ventiler, titan
Ventiler, øvrige
Venturimålere
Viskosimetre, viskositetsmålere
Viskositetsgivere
Volummålere
Vortex flowmeter
Væskeprosessanalyseutstyr
Woltmanmålere
 

Agenturer

A S V Stübbe(DE)
ACCESS INSTRUMENTATION LTD(GB)
AMETEK Drexelbrook(US)
AW Lake Company(US)
Allmess GmbH(DE)
Aplisens Ltd(PL)
BRABENDER MESSTECHNIK KG(DE)
Bronkhorst High-Tech B.V.(NL)
Consort(BE)
DECKMA HAMBURG GMBH(DE)
FCI Fluid Components International LLC(US)
FLOW-MON LTD.(GB)
Flexim GmbH(DE)
Flow-Meter S.P.A.(IT)
Flow-Meter(IT)
Flow-Mon Ltd(GB)
Flowguard Ltd.(GB)
Fluid Components International(US)
Fluidwell(NL)
Franz Durholt(DE)
G H Flow Automation A O T(GB)
GL FLOW Ltd, Storbritania(GB)
H.S.W Henke-Sass Wolf GmbH(DE)
Heinrichs Messgerate, Josef(DE)
Icon Process control(US)
Itron B.V.(NL)
Jacob GmbH(DE)
KEM Küppers Elektromechanic GmbH(DE)
Kobold G.(DE)
Logitech Ltd(GB)
M+W Instruments GmbH(DE)
Macnaught Pty. Ltd(AU)
Meister GmbH(DE)
Nixon(GB)
PETROL INSTRUMENTS S.r.l.(IT)
Primary Flowpoints Ltd.(GB)
Rittmeyer(CS)
SGM-Lektra s.r.l.(IT)
SIL Stroud Instruments(GB)
SWR engineering Messtechnik GmbH(DE)
Stübbe, ASV(DE)
Systec Controls Mess- und Regeltechnik GmbH.(DE)
TCS Total Control Systems(US)
Te.ma. s.r.l.(IT)
Tecfluid S.A.(FR)
United Electric Controls(US)
Vogtlin Instruments AG(CH)
Wolf Henke-Sass GmbH(DE)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Aleksander Breivik Daglig leder
Marked email Jan Kristian Hauge markedsansv.
Marked email Mikkel Melzer Salgsingeniør
Salg email Edgar Johannessen salgsansv.
Salg email Jan Cato Christoffersen Salgsingeniør
Innkjøp email Arnfinn Rød sekretær

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!