Pemac AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pemac AS


 

Pemac AS er lokalisert i Kristiansand og er en kunnskapsbedrift innen instrumentering for online måling og analyse. 

Dette for å kunne optimalisere, effektivisere og kontrollere diverse prosesser og kvaliteten rundt disse (samt tidlig varsel ved avvik).

 

Våre produkter og tjenester er spesielt rettet mot on- og offshore industri, prosess industri, petrokjemisk industri, fiskeoppdretts- industrien (RAS), kraft industrien, kommunal sektor, samt papir- og tremasse industrien.

 

Pemac AS representerer svært anerkjente leverandører av online måleinstrumenter og analysatorer innen våre fagfelt.

 

Online Instrumentering for;

- Online måling og analyse av væske applikasjoner (vannkvalitet og mengdemåling/flow av de fleste typer av væsker (clamp-on, in-line, insert, in-situ).

- Online måling og analyse av gass (mengde og konsentrasjon/sammensetning).

- Online måling og analyse av luftkvalitet (PM10, PM2.5, PM1, TSP/støv, NOx, NO2, CO, CO2, H2S, CH4, VOC osv).

- Online måling og analyse av fukt (i olje, i gass/luft, i tørrstoff, mineraler og bio applikasjoner).

- Online måling og analyse av oksygen.

- Online måling og analyse innen densitet, konsistens, viskositet osv (papir og tremasse).

- Online måling og analyse av vann i olje.

- Online nivåmåling av væske og faststoff (vi har tilgang på de fleste teknologiene).

 

 

Vår styrke ligger i disse fagområdene:

 

 • Ultralydbaserte mengdemålere for væske og gass (stasjonært/portabelt, In-line, insert, clamp-on).
 • Vortex målere for væske, gass og damp (in-line og insert).    
 • Elektromagnetiske mengdemålere.  
 • Utslippsovervåking, pipe og avgass kanaler.
  • Måling og overvåking av luftkvalitet.
 • Miljøgass analyse
 • Binærgass analyse.
 • Deponi og biogass applikasjoner.  
 • Oksygen analyse/målere fra Panametrics/Baker Hughes
 • Fuktighetsmålere til væske og gass (duggpunkt, online, stasjonært eller portabelt).
 • Fuktighetsmålere til bio industri, matvare industrien, gruve/bergverks industrien, tekstil industrien osv. 
 • Nivå målere (radar, ultralyd, bypass, nivå brytere, magnetisk flytere og kapasitiv måling).
 • Online vannanalyse (råvann/overflatevann, drikkevann, elvevann, avløpsvann og online utslipps rapportering). 
 • Olje i vann / watercut. 
 • Vann i olje / water in oil.  
 • Tremasse og papir (densitet, konsistens, viskositet, luftinnhold, lyshet/farge, fiber form, kappa nummer og rest kjemikalier). 

 

VÅR KUNNSKAP - DIN FORTJENESTE

 

 

 

 

Produkter

Analyser, biologiske
Analyser, kjemisk tekniske
Analyser, øvrige
Analysesystemer, industridrift
Avløpsvannanalyser
CO2-analysatorer
Dampmåleutstyr
Densitetmålere
Dieselmotoranalyseutstyr
Elektromagnetisk flowmeter
Flowmålere, flowmetere
Forurensingsanalyseutstyr
Fuktighetsgivere
Fuktighetsmålere
Fuktsensorer
Gassanalyseapparater og -utstyr
Gassmålere
Gassprosessanalyseutstyr
Grumsemetre, turbiditetsmetre
Hydrogensulfiddetektorer
Kalsiumklorid, vannfri
Konsentrasjonsmålere
Kvikksølvdetektorer
Luftforurensingsanalyse
Luftforurensingsmåling
Mengdemålere
Mengdemåleutstyr
Miljøanalyseutstyr, gass
Miljøanalyseutstyr, væske
Miljøkontrollinstrumenter
Måleinstrumenter, øvrige
Måleutstyr, elektroakustisk
Måleutstyr, elektronisk
Måleutstyr, fiberoptikk
Måleutstyr, infrarød
Måleutstyr, magnetisk
Måleutstyr, optisk
Måleutstyr, øvrig
Nivåindikatorer
Nivåmålere, elektroniske
Nivåmålere, øvrige
Nivåvakter
Oksygenmålere
Oksygenmåling
Olje i vann detektorer
Olje/vann-utslipp, overvåkingsutstyr for
PH-målere
PH-måling
Partikkelteknologi
Partikkeltellere
Petroleumsanalyse
Røykgassmålere
Spektrometre
Støvmåleutstyr
TOC-analysatorer
Teknisk prøving og analyse
Ultralydflowmeter
Ultralydflowmetere
Ultralydmåleutstyr
Vannanalyseapparater og -utstyr
Vannanalyser
Vannmålere
Vortex flowmeter
Væskeprosessanalyseutstyr

 

Agenturer

ATi / Analytical Technology(GB)
Aeroqual Ltd(NZ)
Applied Analytics Inc(US)
BTG AG(SE)
BTG Mutek Gmb(DE)
Badger Meter INC(US)
ETG Risorse e Technologia(IT)
Eaton MTL(GB)
FineTek Co., Ltd(TW)
MoistTech Inc.(US)
Novatech Controls(AU)
Panametrics / Baker Hughes INC(US)
Pinssar(AU)
Seibold Wasser GmbH(AT)
Sommer Messtechnik GmbH(AT)
Vympel GmgH(DE)
Zelentech(SG)
s::can Messtechnik GmbH(AT)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Hallgeir Hallsteinsen Dagl. Leder
Marked email Freddy Prøytz Ringstad Salgssjef
Salg email Hans Wilhelm Ro Service
Salg email Freddy Prøytz Ringstad Salgssjef
Adm./Org./Personal email Elisabeth Wang Andersen Administrasjon
Adm.utvalg email Hans Wilhelm Ro Service
 

Produktnyheter

Produktnyhet fra Pemac: pipe::scan

En ny revolusjonerende måte å installere online drikkevannsanalyse i et nettverk

Vis mer

Nyhet fra Pemac

Måling og overvåking av luftkvalitet

Vis mer

Produktnyhet fra Pemac AS

GE`s nye AquaTrans AT600 ultralyd mengdemåler for væske, er designet for å være svært pålitelig og er svært konkurran...

Vis mer

Produktnyhet fra Pemac: TransPort, PT900 portabel ultralyd mengdemåler for væsker (clamp on)

GE`s revolusjonerende PT900 serie, er den siste generasjon av bærbare clamp-on mengdemåler fra GE`s Panametrics produ...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap H.h Invest As

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!