Pemac AS - Ingeniørens Innkjøpsbok

Pemac AS


Vi er lokalisert i Kristiansand og er en kunnskapsbedrift innen områdene prosess, elektronikk, måling og automasjon.
Våre produkter og tjenester er spesielt rettet mot on- og offshoreindustri, 
prosessindustri og kommunal sektor.
Pemac representerer svært anerkjente leverandører av måleinstrumenter og analysatorer innen våre fagfelt.
 
 
Vår styrke ligger i disse fagområdene:
                                
 • Ultralydbaserte mengdemålere for væske og gass (stasjonært/portabelt, In-line, insert, clamp-on)
 • Vortexmålere for væske, gass og damp (in-line og insert)  
 • Elektromagnetiske mengdemålere
 • Utslippsovervåking, pipe og tunnel (NOX, SO2, CO, H2O, CH4, HCL, støv og sikt og luminanse) 
 • Miljøgassanalyse (CO, CO2, NO2, SO2, HCI, H2O) 
 • Fuktighetsmålere til væske og gass (duggpunkt, online, stasjonært eller portabelt)
 • Fuktighetsmålere til bioindustri, matvareindustrien, gruve/bergverks- industrien, tekstilindustrien osv.
 • Oksygenmåling i forbindelse med ovner, kjeler og diverse støpeindustri  
 • Nivåmålere (radar, gamma, ultralyd, bypass, nivåbrytere, magnetisk flytere og kapasitiv måling)
 • Oksygenanalyse/målere fra GE (O2, % - ppmV – ppb)
 • Binærgassanalyse (H2/O2)
 • Prosess gass / væsker
 • Olje i vann / watercut
 • Vann i olje / water in oil 
 • Deponi og biogassapplikasjoner
 • Densitetsmåling i boreslam for overvåkning og styring av tilsetninger
 • "slug" - deteksjon og volumovervåkning
 • Olje/gass fraksjonsmåling, bla som en del av flerfasemålere
 • Tremasse og papir (densitet, konsistens, viskositet, luftinnhold, lyshet/farge, fiber form, kappa nummer og rest kjemikalier)
 • Online vannanalyse (drikkevann, elvevann og avløpsvann/utslipp)
 
Vårt pre er et bredt sortiment, stor tilpasningsdyktighet, hurtig respons på tjenester og leveringer.
Vi benytter produkter av svært høy kvalitet, for best mulig trygghet, forutsigbarhet, samt lang levetid på produktene.
 
VÅR KUNNSKAP - DIN FORJENESTE   
 
 

 

Produkter

Analyser, biologiske
Analyser, kjemisk tekniske
Analyser, øvrige
Analysesystemer, industridrift
Avløpsvannanalyser
CO2-analysatorer
Dampmåleutstyr
Densitetmålere
Dieselmotoranalyseutstyr
Elektromagnetisk flowmeter
Flowmålere, flowmetere
Forurensingsanalyseutstyr
Fuktighetsgivere
Fuktighetsmålere
Fuktsensorer
Gassanalyseapparater og -utstyr
Gassmålere
Gassprosessanalyseutstyr
Grumsemetre, turbiditetsmetre
Hydrogensulfiddetektorer
Kalsiumklorid, vannfri
Konsentrasjonsmålere
Kvikksølvdetektorer
Luftforurensingsanalyse
Luftforurensingsmåling
Mengdemålere
Mengdemåleutstyr
Miljøanalyseutstyr, gass
Miljøanalyseutstyr, væske
Miljøkontrollinstrumenter
Måleinstrumenter, øvrige
Måleutstyr, elektroakustisk
Måleutstyr, elektronisk
Måleutstyr, fiberoptikk
Måleutstyr, infrarød
Måleutstyr, magnetisk
Måleutstyr, optisk
Måleutstyr, øvrig
Nivåindikatorer
Nivåmålere, elektroniske
Nivåmålere, øvrige
Nivåvakter
Oksygenmålere
Oksygenmåling
Olje i vann detektorer
Olje/vann-utslipp, overvåkingsutstyr for
PH-målere
PH-måling
Partikkelteknologi
Partikkeltellere
Petroleumsanalyse
Røykgassmålere
Spektrometre
Støvmåleutstyr
TOC-analysatorer
Teknisk prøving og analyse
Ultralydflowmeter
Ultralydflowmetere
Ultralydmåleutstyr
Vannanalyseapparater og -utstyr
Vannanalyser
Vannmålere
Vortex flowmeter
Væskeprosessanalyseutstyr

 

Agenturer

Aeroqual Ltd(NZ)
Applied Analytics Inc(US)
BTG AG(SE)
BTG Mutek Gmb(DE)
ETG Risorse e Technologia(IT)
Eaton MTL(GB)
FineTek Co., Ltd(TW)
GE Measurement & Control (Irland & USA)(US)
GE Measurement & Control(US)
LDETEK Inc.(CA)
MTL Eaton(GB)
MoistTech Inc(US)
MoistTech Inc.(US)
Novatech Controls(AU)
PINSSAR(AU)
Pinssar(AU)
R.M Young company(US)
Vympel GmgH(DE)
Zelentech(SG)
s::can Messtechnik GmbH(AT)
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Hallgeir Hallsteinsen Dagl. Leder
Marked email Freddy Prøytz Ringstad Salgssjef
Salg email Hans Wilhelm Ro Service
Salg email Freddy Prøytz Ringstad Salgssjef
Adm./Org./Personal email Elisabeth Wang Andersen Administrasjon
Adm.utvalg email Hans Wilhelm Ro Service
 

Produktnyheter

Nyhet fra Pemac

Måling og overvåking av luftkvalitet

Vis mer

Produktnyhet fra Pemac AS

GE`s nye AquaTrans AT600 ultralyd mengdemåler for væske, er designet for å være svært pålitelig og er svært konkurran...

Vis mer

Produktnyhet fra Pemac: TransPort, PT900 portabel ultralyd mengdemåler for væsker (clamp on)

GE`s revolusjonerende PT900 serie, er den siste generasjon av bærbare clamp-on mengdemåler fra GE`s Panametrics produ...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap H.h Invest As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!